خانه

ولادت باسعادت حضرت زینب (س)
ولادت باسعادت حضرت زینب (س) به نام خدا گزارش عملکرد شورای تربیتی دبیرستان حضرت زینب (س) درخصوص ولادت باسعادت حضرت زینب (س) تهییه تراکت و پلاکارد و نصب آن برگزاری مراسم جش...
بیشتر بخوانید

هفته ولایت
هفته ولایت به نام خدا گزارش شورای تربیتی دبیرستان حضرت زینب(س) در خصوص هفته ولایت از عیـــــــــد سعید قربان تا عید ولایت غدیر خـــــم به مناسبت هفته ولایت اقدامات انجام...
بیشتر بخوانید

اربعین حسینی
اربعین حسینی گزارش عملکرد شورای تربیتی مدرسه حضرت زینب (س)  در خصوص اربعین حسینی به حول و قوه الهی مراسم اربعین حسینی در روز چهارشنبه مورخ ۱۹/۹/۹۳ با حضور دانش آموزان و م...
بیشتر بخوانید

همایش و سخنرانی ها  انجام شده در سال تحصیلی ۹۴-۹۳
همایش و سخنرانی ها  انجام شده در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ دبیرستان هیات امنایی حضرت زینب (س)   ر دیف موضوع همایش (سخنرانی) تاریـــــــخ جلسه خلاصه جلسات   ۱ پیشگیری از...
بیشتر بخوانید

بازدید از مراکز توانبخشی باغچه بان
بازدید از مراکز توانبخشی باغچه بان گزارش عملکرد تشکل دانش آموزی فرزانگان دبیرستان حضرت زینب در خصوص بازدید از مراکز توانبخشی باغچه بان به حول و قوه الهی اعضای تشکل فرزانگ...
بیشتر بخوانید

هفته بهداشت و روان
هفته بهداشت و روان گزارش عملکرد شورای تربیتی در خصوص هفته بهداشت و روان به مناسبت هفته بهداشت و روان اقدامات زیر در مدرسه انجام پذیرفت که به شرح زیر اعلام می گردد. تشکیل...
بیشتر بخوانید

برگزاری نمایشگاه عاری از دخانیات
برگزاری نمایشگاه عاری از دخانیات به نام خدا گزارش عملکرد شورای تربیتی دبیرستان حضرت زینب(س) در خصوص برگزاری نمایشگاه عاری از دخانیات نصب پوسترهای مربوط و برگزاری نمایشگاه...
بیشتر بخوانید