خانه

هفته کتاب و کتابخوانی
هفته کتاب و کتابخوانی گزارش عملکرد شورای تربیتی دبیرستان حضرت زینب(س) در خصوص هفته کتاب و کتابخوانی تهیه تراکت و پلاکارد و نصب آن برگزاری مسابقه نقاشی به مناسبت هفته کتاب...
بیشتر بخوانید

هفته پژوهش
هفته پژوهش به نام خدا گزارش عملکرد شورای تربیتی دبیرستان حضرت زینب (س) در خصوص هفته پژوهش به مناسبت هفته پژوهش اقدامات ذیل در مدرسه انجام پذیرفت تهیه تراکت و بنر و نصب آن...
بیشتر بخوانید

هفته کاهش اثرات و بلایایی طبیعی
هفته کاهش اثرات و بلایایی طبیعی گزارش عملکرد شورای تربیتی در خصوص هفته کاهش اثرات و بلایایی طبیعی به مناسبت هفته کاهش اثرات و بلایایی طبیعی نمایشگاه نقاشی دانش آموزان در...
بیشتر بخوانید

هفته درختکاری
هفته درختکاری به نام خدا گزارش عملکرد شورای تربیتی دبیرستان حضرت زینب (س) در خصوص هفته درختکاری به مناسبت هفته درخت و درختکاری برنامه های به شرح ذیل در مدرسه انجام پذیرفت...
بیشتر بخوانید

جمع آوری کمک های نقدی عتبات عالیات
جمع آوری کمک های نقدی عتبات عالیات گزارش عملکرد شورای تربیتی دبیرستان حضرت زینب در خصوص جمع آوری کمک های نقدی عتبات عالیات به حول و قوه الهی مراسمی در تاریخ ۱۲/۹/۹۳ در نم...
بیشتر بخوانید

روز جهانی معلولان
روز جهانی معلولان گزارش عملکرد شورای تربیتی دبیرستان حضرت زینب (س) در خصوص روز جهانی معلولان به مناسبت روز جهانی معلولان اقدامات زیر در مدرسه انجام پذیرفت تهیه تراکت و نص...
بیشتر بخوانید

دهه اول ماه محرم
دهه اول ماه محرم گزارش عملکرد هیئت مذهبی دبیرستان حضرت زینب (س) در خصوص دهه اول ماه محرم به حول وقوه الهی همانند سال های گذشته مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان امام حسین...
بیشتر بخوانید