خانه

گزارش عملکرد تشکل دانش آموزی فرزانگان دبیرستان-مراکز توانبخشی باغچه بان
به نام خدا گزارش عملکرد تشکل دانش آموزی فرزانگان دبیرستان حضرت زینب در خصوص بازدید از مراکز توانبخشی باغچه بان به حول و قوه الهی اعضای تشکل فرزانگان در تاریخ ۱۸/۹/۹۳ بازد...
بیشتر بخوانید

تقدیر از دانش آموزان برگزیده مسابقات فرهنگی و هنری
گزارش عملکرد شورای تربیتی دبیرستان حضرت زینب(س) در خصوص مراسم تقدیر از دانش آموزان برگزیده مسابقات فرهنگی و هنری به حول و قوه الهی در تاریخ ۱۰/۱۲/۹۳ یکشنبه مراسم تقدیر از...
بیشتر بخوانید

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای
گزارش عملکرد شورای تربیتی در خصوص برگزاری افتتاحیه المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در تاریخ ۱۰/۹/۹۳ مراسم افتتاحیه در مدرسه برگزار گردید و برنامه های اجرا شده به شرح ذیل اعلا...
بیشتر بخوانید

احسان و نیکوکاری
به نام خدا گزارش عملکرد شورای تربیتی دبیرستان حضرت زینب(س) در خصوص برگزاری جشن احسان و نیکو کاری تهیه تراکت و پلاکارد و نصب آن نصب احادیث و روایات از ائمه معصومین در خصوص...
بیشتر بخوانید